2. zasedání KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 19.01.2017  jako řádné
číslo usnesení 2/6/2017
 
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zatupitel, předseda Komise pro kulturu a památky

Informace o pomníku Zlíchov a výrobě desky rodiny Karpelesových

Zápisy KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

- informace Ing. arch. Hamanové o vývoji opravy a doplnění pomníku Zlíchov, kdy bude provedeno na realizaci výběrové řízení na zakázku malého rozsahu ve spolupráci s OLEG


- informace o již vyrobené desce rodiny Karpelesových


- telefonický souhlas majitele objektu v ulici Tůmova 185/8

II.
Pověřuje
1.

Ing. arch. Hamanovou vybrat odpovídající a vhodný typ lavičky k pomníku na Zlíchově

2.

Ing. Palavského zjistit majitele rozvodné budky u pomníku a jejího možného přemístění.


Ing. Palaského přesunout ve spolupráci s vedoucím Odboru péče o veřejné prostranství Bc. Zemanem držák na sáčky na psí exkrementy jinam nebo dále od pomníku

			Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy