13. zasedání KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 07.12.2016  jako řádné
číslo usnesení 13/4/2016
 
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Bertramka - informace

Zápisy KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Prodiskutovala téma
1.

o stavu objektu Bertramka a možnosti obnovení vztahů s vlastníkem objektu - Mozartovskou obcí

II.
Navrhuje
1.

sepsání dopisu adresovanou na vedení Mozartovy obce

III.
Žádá
1.

Radu MČ Praha 5 schválit znění dopisu Mozartovy obci dle přílohy

			Usnesení bylo schváleno 9/0/2 hlasy