9. zasedání KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 12.10.2016  jako řádné
číslo usnesení 9/6/2016
 
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda Komise pro kulturu a obnovu památek

Bertramka

Zápisy KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci předsedy KKa OP a PhDr. Hakenové

			Usnesení bylo schváleno 11/0/0 hlasy