9. zasedání KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 12.10.2016  jako řádné
číslo usnesení 9/8/2016
 
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda Komise pro kulturu a obnovu památek

Dotace pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovu památek na území MČ Praha 5 v roce 2017

Zápisy KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

vyhlásit dotační program na podporu zachování a obnovu památek na území MČ Praha 5 v roce 2017

			Usnesení bylo schváleno 11/0/0 hlasy