9. zasedání KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 12.10.2016  jako řádné
číslo usnesení 9/3/2016
 
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda Komise pro kulturu a obnovu památek

Kronika MČ Praha 5 za rok 2015

Zápisy KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

schválit zápis do kroniky za rok 2015

			Usnesení bylo schváleno 11/0/0 hlasy