4. zasedání KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 15.06.2016  jako řádné
číslo usnesení 4/5/2016
 
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Portheimka - rekonstrukce - vize do budoucnosti

Zápisy KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informace radního Ing. P. Richtera o VŘ na projekt rekonstrukce barokně secesní budovy Portheimka na podkladě schváleného ideového záměru využití prostor 

			Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy