1. zasedání KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 12.01.2017  jako řádné
číslo usnesení 1/7/2017
 
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Různé

Audio, video - zasedací místnost 603
Zápisy KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

Radě MČ P5 zabývat se stavem hlasovacího zařízení, které je na limitu životnosti.

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.