1. zasedání KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 12.01.2017  jako řádné
číslo usnesení 1/4/2017
 
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Proxio - informace o stavu projektu implementace PROXIO

Zápisy KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

stav implementace Proxia.

II.
Upozorňuje
1.

na problém se školící místností a doporučuje Radě MČ P5, zabývat se prostřednictvím radního V. Čahoje vytvořením příslušné školící místnosti nezávisle na situaci s O.P.S.

III.
Pověřuje
1.

vedoucí IT oddělní Bc. Tesařovou k vytvoření samostatného oddělení PROXIO v datovém skladu.

			Usnesení byla schváleno 5/0/0 hlasy.