11. zasedání KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 21.11.2016  jako řádné
číslo usnesení 11/3/2016
 
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Schválení ověřovatele zápisu

Zápisy KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Jmenuje
1.

ověřovatele zápisu pana Kreidla.   

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.