11. zasedání KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 21.11.2016  jako řádné
číslo usnesení 11/2/2016
 
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Schválení zápisu 10. zasedání Komise IT

Zápisy KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis 10. zasedání Komise IT.

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.