13. zasedání KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 03.11.2015  jako řádné
číslo usnesení 13/9/2015
 
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

9. Různé

9.1. Pan radní poděkoval členům KIT za zaslané připomínky ke Klikacímu rozpočtu. Zaslané připomínky byly zapracovány. Spuštění na webu bylo dne 3.11.2015, včetně baneru.
9.2. Pan radní navrhuje, aby od příštího zasedání KIT byla stanoviska k jednotlivým bodům zasedání připravena před zasedáním a nevytvářela se na místě. Dojde tím k urychlení projednávání bodů.
9.3. IT - zajistit od vedoucího odboru OHS ing. Jelena požadavky, které předložili na prezentaci programu IDES pro potřeby jejich odboru.
9.4. IT - poptat u pana Dvořáka ze společnosti Marbes Consulting moduly PROXIA.
Zápisy KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5