13. zasedání KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 03.11.2015  jako řádné
číslo usnesení 13/3/2015
 
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

3. Schválení ověřovatele zápisu

navržen Ondřej Kreidl.
Zápisy KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Navrhuje
1.

Usnesení bylo schváleno 5/0/1