Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise informační technologie šipka doprava Zápisy KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

5. zasedání KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.04.2015  jako řádné
číslo usnesení 5/3/2015
 
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

3) Prezentace firmy DATOR3 Services, a.s.

Na úvod informovala vedoucí oddělení IT Bc. Petra Tesařová členy KIT o obsahu jednotlivý smluv. Vysvětlila, jakým způsobem byly smlouvy cesovány. Na další prezentace firem byla paní Tesařová požádána, aby takový stručný přehled zpracovala písemně a materiál byl poskytnut členům KIT.
Společnost DATOR3 představil její ředitel pan ing. Milan Muzika, který informoval o stávající situaci z pohledu správy jednotlivých serverů.
Předseda KIT požádal členy komise o zaslání návrhů pro zadání kriterií na vytvoření monitoringu a to do příštího zasedání KIT (tj. 28.4.2015).

Usnesení:
1. KIT doporučuje radě MČ Praha 5 vyzvat společnost DATOR3, aby na základě specifikace požadavků KIT zpracovala požadovaný monitoring vybraných IT služeb poskytovaných MČ Praha 5.


2. KIT definovala bezpečnostní rizika spojená s outsoursovanými službami a doporučuje Radě MČ Praha 5, aby zvážila možnost zpracování bezpečnostní strategie v případě, že nastane bezpečnostní incident spojený s těmito službami.


Zápisy KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

1. Usnesení bylo schváleno 6/0/0.


2. Usnesení bylo schváleno 6/0/0.

					


					
Vytisknout