3. zasedání KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 12.02.2015  jako řádné
číslo usnesení 3/7/2015
 
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

7) Diskuse k možnostem systému zveřejňování smluv zpracovaných ÚMČ Praha 5 - doporučení.

Zápisy KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

Členové komise berou na vědomí přesunutí do příštího zasedání KIT.

			.