3. zasedání KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 12.02.2015  jako řádné
číslo usnesení 3/4/2015
 
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

4) Doporučení hlasování per-rolam do jednacího řádu komisí

1. Komise IT předkládá radě návrh na zřízení elektronického podpisu pro zastupitele MČ P5

2. Komise IT žádá pana radního V. Čahoje o získaní stanoviska právního oddělení k možnosti způsobu hlasování per-rolam (prostřednictvím intranetu a zaslání potvrzovací SMS s heslem).
Zápisy KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

1. usnesení bylo schváleno 5/0/0

II.
Schvaluje
1.

2. usnesení bylo schváleno 5/0/0