2. zasedání KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 22.01.2015  jako řádné
číslo usnesení 2/4/2015
 
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

4) Zpráva předsedy komise o serverové infrastruktuře MČ P5.

Předseda komise předal všem členům materiál od společnosti Dator3 - Infrastruktura ÚMČ Praha 5 - materiál popisuje stav serverového hw, technologického hw na bázi serverů, bezpečnostní hw na bázi serverů.
Zápisy KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

Členové komise berou na vědomí předloženou zprávu.