2. zasedání KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 22.01.2015  jako řádné
číslo usnesení 2/2/2015
 
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

2) Schválení programu 2. Zasedání KIT

Zápisy KIT RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0.