3. zasedání KDS RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 16.03.2016  jako řádné
číslo usnesení 3/6/2016
 
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise dopravní a stavební RMČ Praha 5

Zadávací dokumentace "Projekt opravy Peroutkovy ulice"

Zápisy KDS RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

zadat přípravu studie a projektové dokumentace oprav Peroutkovy ulice a křižovatky ulice Peroutkovy a ulice Na Václavce, včetně řešení cyklodopravy, s důrazem na řešení bezpečnosti a komfortu účastníků dopravního provozu, zejména cyklistů.

			Hlasování 5/0/0