2. zasedání KDS RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 17.02.2016  jako řádné
číslo usnesení 2/3/2016
 
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise dopravní a stavební RMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu

Zápisy KDS RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Jmenuje
1.

paní Mirku HAVLOVOU ověřovatelkou zápisu 02. zasedání KDS RMČ Praha 5.


			Hlasování 8/0/0