1. zasedání DR RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 03.08.2016  jako řádné
číslo usnesení 1//2016
 
Předkladatel:

Tisk brožury s přehledem výstav na r. 2017

Zápisy DR RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Žádá
1.

zajištění jazykové korektury při tisku brožury s přehledem výstav na r. 2017.

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.