1. zasedání DR RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 03.08.2016  jako řádné
číslo usnesení 1//2016
 
Předkladatel:

Výstavní plán na rok 2017

Zápisy DR RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s navrženým plánem výstav na rok 2017 dle přílohy tohoto usnesení.

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.