Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

13. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 13.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 13/11/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Kukrle Marek, člen rady

Poskytnutí příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011

Obvodní hospodářská komora v Praze 5 požádala o poskytnutí příspěvku na svoji činnost v roce 2011
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

poskytnutí  příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011 ve výši 420 tis. Kč

2.

návrh darovací smlouvy s Obvodní hospodářskou komorou v Praze 5

3.

financování v rámci upraveného rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2011 z kapitoly Kanceláře městské části, podkapitoly 0125, §2199, pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím)

II.
Ukládá
1. Kukrle Marku, členu rady MČ P5
1.1. předložit starostovi k podpisu darovací smlouvu s Obvodní hospodářskou komorou v Praze 5
Termín plnění: 20.12.2011
			Usnesení bylo schváleno 24 hlasy		


			Ing. H. Heissler ohlásil střet zájmu - nebude hlasovat

        13. zasedání ZMČ P5 dne 13. 12. 2011
                            
          předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO           
             13.12.2011 15:48:17             
        12. Činnost Obvodní hospodářské komory         
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Nehlasoval  
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Proti    
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nehlasoval  
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Nepřítomen  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Nepřítomen  
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Proti    
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nehlasoval  
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nehlasoval  
 Kukrle Marek               VV     21 Nepřítomen  
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Proti    
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Proti    
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Nehlasoval  
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Nehlasoval  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Proti    
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Nehlasoval  
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Proti    
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Zdržel se  
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 24 (53%) Proti: 7 (16%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 8 (18%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout