Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

13. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 13.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 13/10/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Vejmelka Jiří Ing., zástupce starosty MČ P5

Zóna placeného stání na vybraném území MČ Praha 5 v rozsahu 1. etapy Zóny placeného stání na území MČ Praha 5

Přítomen Ing. Horský, zástupce zhotovitele
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

zvolený model projektu zóny placeného stání na vybraném území MČ Praha 5 vypracovaný dle aktuálních metodických pravidel hl. m. Prahy s tím, že případné změny těchto pravidel budou projektem akceptovány

II.
Souhlasí
1.

se zavedením Zóny placeného stání na vybraném území MČ Praha 5 - v rozsahu 1. etapy Zóny placeného stání na území MČ
Praha 5

2.

s vyhlášením Zóny placeného stání na vybraném území MČ Praha 5 (dále ZPS) tak, aby si kartu rezidenta  a abonenta (opravňující držitele ke stání ve vymezeném území ZPS) mohli zakoupit i zájemci z ostatního území MČ Praha 5 splňující zásady provozu ZPS ve smyslu platných právních předpisů

III.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. požádat hl.m. Prahu o realizaci příslušných kroků nutných pro zavedení Zóny placeného stání na vybraném území MČ Praha 5 - v rozsahu 1. etapy Zóny placeného stání na území MČ Praha 5
Termín plnění: 31.12.2011
			Usnesení bylo schváleno 37 hlasy		


			        13. zasedání ZMČ P5 dne 13. 12. 2011
                            
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO           
             13.12.2011 14:28:26             
            11.Zóna placeného stání            
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Proti    
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Nepřítomen  
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Pro     
 Kukrle Marek               VV     21 Nepřítomen  
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 37 (82%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout