Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

13. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 13.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 13/5/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Nedvěd Jaroslav, člen rady

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., nájemce objektu Vltavská 12/980, Praha 5 - úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu (2. patra)

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

znalecký posudek č. 503-30-2011, ze dne
22. 8. 2011, vypracovaný Ing. Tomášem Hoskovcem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví, stavby obytné a stavby průmyslové, který  stanovuje hodnotu účelně vynaložených nákladů na technické zhodnocení objektu Vltavská 12/980, Praha 5 (2. patro) na částku ve výši 404.904 Kč bez DPH, tj. 486.026 Kč vč. DPH 20%

2.

znalecký posudek č. 3449-229/11, ze dne 14. 10. 2011
vypracovaný Ing. Janem Benešem, znalcem pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, který  stanovuje hodnotu účelně vynaložených nákladů na technické zhodnocení objektu Vltavská 12/980, Praha 5 (2.patro) na částku ve výši 333.246 Kč bez DPH, tj. 399.895 Kč vč. DPH 20%

II.
Schvaluje
1.

uznání a úhradu částky ve výši 333.246 Kč bez DPH, tj. 399.895 Kč vč. DPH 20% dle znaleckého posudku
č. 3449-229/11, ze dne 14. 10. 2011 vypracovaného
Ing. Janem Benešem, vynaložené na rekonstrukci objektu Vltavská 12/980, Praha 5 (2. patro), pro Vysokou školu finanční a správní o.p.s., formou zápočtu oproti nájemnému, a to v délce až do celkového vyrovnání technického zhodnocení

III.
Ukládá
1. Nedvědovi Jaroslavu, členu rady
1.1. zajistit ve spolupráci s OEK veškeré administrativní kroky k úhradě částky ve výši 399.895 Kč vč. DPH 20% formou zápočtu oproti nájemnému a to v délce až do celkového vyrovnání technického zhodnocení pro VŠFS, o. p. s., IČ 26138077
Termín plnění: 31.12.2011
			Usnesení bylo schváleno 28 hlasy		


			Ing. H. Heissler oznámil, že nebude hlasovat       13. zasedání ZMČ P5 dne 13. 12. 2011
                                   
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO           
             13.12.2011 13:42:17             
          5.Vysoká škola finanční a správní         
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval  
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Proti    
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Nehlasoval  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Nepřítomen  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Nepřítomen  
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Zdržel se  
 John Radek                VV     14 Nehlasoval  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nehlasoval  
 Kukrle Marek               VV     21 Nepřítomen  
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Nehlasoval  
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 28 (62%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasoval: 6 (13%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout