Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

13. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 13.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 13/2/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zelený Miroslav Ing., 1 zástupce starosty MČ P5

Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2012 a Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

rozpočtové provizorium MČ Praha 5 na rok 2012 v objemu 1/12 schváleného rozpočtu roku 2011 a finančního plánu roku 2011 pro rok 2012, do doby schválení definitivního rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2012 takto:


schválený rozpočet na rok 2011 v celkové výši 747.692 tis.Kč


maximální měsíční výdaje na rok 2012 v celkové výši 62.307,7 tis.Kč


 


schválený finanční plán zdaňované činnosti na rok 2011


celkové výnosy 529.536 tis.Kč


celkové náklady 358.810 tis.Kč


maximální měsíční náklady na rok 2012 v celkové výši 29.900,8 tis.Kč


 

2.

Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria na rok 2012

II.
Pověřuje
1.

Radu MČ Praha 5


provedením úpravy Tabulky č. 2 - Měsíční výdaje podkapitol rozpočtu v období rozpočtového provizoria v případě změny organizační struktury a k provedení korekcí korespondujících s připravovaným rozpočtem MČ P5 na rok 2012. Celkový objem výdajů dle bodu I.1. zůstane nezměněn

III.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu Ing., 1. zástupci starostovi MČ P5
1.1. předložit definitivní rozpočet městské části Praha 5 na rok 2012 ke schválení do Zastupitelstva městské části Praha 5
Termín plnění: 31.03.2012
			Usnesení bylo schváleno 37 hlasy		


			          
         13. zasedání ZMČ P5 dne 13. 12. 2011

           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO           
             13.12.2011 13:30:44             
            2.Rozpočtové provizorium            
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Zdržel se  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Nepřítomen  
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Pro     
 Kukrle Marek               VV     21 Nepřítomen  
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 37 (82%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout