Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

11. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 11.10.2011  jako řádné
číslo usnesení 11/7/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Havlíček Patrik Mgr., zástupce starosty MČ P5

Informace o usnesení Rady MČ Praha 5 ze dne 2.8.2011 o jednostranném zvýšení nájemného ve všech bytech v domech MČ Praha 5, ve všech bytech v budovách škol, mateřských školek, jakož i ve všech bytech za své majetkové podíly v domech

Ve spoluvlastnictví MČ Praha 5.
Předkládám ZMČ stručnou informaci o tom, že RMČ Praha 5 o usnesení RMČ ze dne 2.8.2011, kterým RMČ schválila jednostranné zvýšení nájemného, a to v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve všech bytech v domech MČ Praha 5, ve všech bytech v budovách škol, mateřských školek, jakož i ve všech bytech za své majetkové podíly v domech ve spoluvlastnictví svěřených MČ Praha 5 ve výši 80% sazeb podle cenového předpisu MMR ze sazeb vypočtených pro rok 2011, a to od 1. 12. 2011 a dále na ponechání jednostranně zvýšeného nájemného ve všech bytech zvláštního určení a ve všech domech zvláštního určení svěřených MČ Praha 5 na jednotné sazbě 40,- Kč/m2/měs., a to od 1. 12. 2011
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci o jednostranném zvýšení regulovaného nájemného ve všech bytech v domech MČ Praha 5 a ve všech bytech v budovách škol, mateřských školek ve výši 80% sazeb podle cenového předpisu MMR ze sazeb vypočtených pro rok 2011 od 1. 12. 2011

2.

informaci o jednostranném zvýšení regulovaného nájemného ve všech bytech za své majetkové podíly v domech ve spoluvlastnictví svěřených MČ Praha 5 ve výši 80% sazeb podle cenového předpisu MMR ze sazeb vypočtených pro rok 2011 od 1. 12. 2011

3.

informaci o ponechání jednostranně zvýšeného nájemného ve všech bytech zvláštního určení a ve všech bytech v domech zvláštního určení svěřených městské části Praha 5 na jednotné sazbě 40,- Kč/m2/měs.

			Usnesení bylo schváleno 26 hlasy		


			         11. zasedání ZMČ P5 dne 11. 10. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO           
             11.10.2011 14:18:55             
        7.Informace o usnesení RMČ-zvýš.nájemného       
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval  
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nehlasoval  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Nehlasoval  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Nepřítomen  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Omluven   
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Nehlasoval  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Nehlasoval  
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Nehlasoval  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Omluven   
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Nehlasoval  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Nepřítomen  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 44
Pro: 26 (59%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 12 (27%)

Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout