Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

11. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 11.10.2011  jako řádné
číslo usnesení 11/6/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Havlíček Patrik Mgr., zástupce starosty MČ P5

Na Šmukýřce 23 a Kvapilova 3, prodej bytové jednotky č. 904/2, v domě č. p. 904 a 905, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 904 Na Šmukýřce 23 a č. p. 905 Kvapilova 3 a podílu na zastavěných pozemcích parc. č. 920/11 a 920/10, vymezených prohlášením vlastníka, k. ú. Košíře, dle zákona 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 904 Na Šmukýřce 23 a č. p. 905 Kvapilova 3 a podílu na zastavěných pozemcích parc. č. 920/11 a 920/10, vymezených prohlášením vlastníka, k. ú. Košíře, dle zákona 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům bytů s poskytnutím slevy ve výši 12,5% z celkové kupní ceny v případě, že oprávnění nájemci bytů podepíší kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do zveřejnění usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje) takto:

bytová jednotka ... datum převzetí závazné nabídky: 20.7.2011
datum přijetí nabídky: 31.8.2011
velikost bytu: 2+1 63,95 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěném pozemku: 64/1008
kupující: ...
celková kupní cena: 639.500 Kč
cena se slevou: 559.563 Kč

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku Mgr., zástupci starosty MČ P5
1.1. informovat o usnesení ZMČ Praha 5 o prodeji bytové jednotky č. 904/2 v domě č. p. 904 a 905, k. ú. Košíře, advokátní kancelář JUDr. Ivany Staňkové
Termín plnění: 31.10.2011
			Usnesení bylo schváleno 32 hlasy		


			         11. zasedání ZMČ P5 dne 11. 10. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO           
             11.10.2011 13:35:56             
          6.Na Šmukýřce 23 a Kvapilova 3          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Omluven   
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Nehlasoval  
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Nehlasoval  
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Nehlasoval  
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Omluven   
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Nehlasoval  
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Nepřítomen  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 44
Pro: 32 (73%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 4 (9%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout