8. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 28.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 8/13/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Klíma Radek MUDr., starosta MČ P5

Přidělení grantů v oblasti podpory sportovní činnosti na rok 2011

ZMČ Praha 5 předkládáme ke schválení přidělení finančních prostředků v celkové výši 1 218 000,- Kč pro žadatele sportovních grantů. Předkládaný materiál byl schválen RMČ dne 14.6.2011
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. návrh na přidělení grantů dle jednotlivých kategorií pro podporu sportovní činnosti pro rok 2011 dle přílohy č. 1
1. Údržba a provoz sportovních zařízení ............................ 150. 000 Kč
2. Všeobecná sportovní činnost v MČ Praha 5...................... 815 000 Kč
3. Soustředění, tréninkové kempy pro děti ............................ 253.000 Kč
CELKEM............................................................................... 1 218 000 Kč
II.
Ukládá
1. Jana Vanišová
1.1. vypracovat darovací smlouvy pro poskytnutí finančních příspěvků na sportovní grantové dary - "Podpora sportovní činnosti na rok 2011"
Termín plnění: 31.08.2011
			Usnesení bylo schváleno 36 hlasy		


			         8. zasedání ZMČ P5 dne 28. 6. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO           
             28.6.2011 14:15:44             
     14. Přidělení grantů v oblasti podpory sportovní      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Zdržel se  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Nepřítomen  
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Nepřítomen  
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Nepřítomen  
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Nepřítomen  
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Nepřítomen  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 36 (80%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení