8. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 28.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 8/11/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Havlíček Patrik Mgr., zástupce starosty MČ P5

Návrh na zrušení níže uvedených investičních akcí zařazených do schváleného rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2011

Rada městské části Praha 5 předkládá návrh na zrušení investičních akcí: "ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 760/10, stavební úpravy fasády, vč. výměny oken dvorní fasády" a "Bytový dům Janáčkovo nábřeží 479/37, instalace nového etážového vytápění bytů", zařazených do schváleného rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2011
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zrušení investičních akcí: "ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 760/10, stavební úpravy fasády, vč. výměny oken dvorní fasády" a "Bytový dům Janáčkovo nábřeží 479/37, instalace nového etážového vytápění bytů", zařazených do schváleného rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2011
2. provedení rozpočtového opatření, které spočívá v přesunu částky 10. 000 tis. Kč z výdaje na "ZŠ Kořenského 760/10, stavební úpravy" - § 3113, pol. 6121, ORG.0000000210039, kapitola 0421 - Školství, a částky 3. 500 tis. Kč z výdaje na "Bytový dům Janáčkovo nábřeží 479/37, celk. revitalizaci objektu" - § 3612, pol. 6121, ORG. 0000000210075, kapitola 0821 - Bytové hospodářství, do investiční rozpočtové rezervy - kapitola 1009, § 6409, pol. 6901, ORG. 90000
II.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu Ing., 1. zástupci starostovi MČ P5
1.1. zajistit ve spolupráci s vedoucím Ekonomického odboru Ing. Zdeňkem Pecharem převedení finančních prostředků dle bodu I.2. do investiční rozpočtové rezervy
Termín plnění: 31.07.2011
			Usnesení bylo schváleno 28 hlasy		


			         8. zasedání ZMČ P5 dne 28. 6. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO           
             28.6.2011 13:38:53             
     11. Návrh na zrušení níže uvedených investičních      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Proti    
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Pro     
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Zdržel se  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Zdržel se  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Proti    
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Nehlasoval  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Zdržel se  
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Nepřítomen  
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Nepřítomen  
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Nepřítomen  
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Nepřítomen  
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Zdržel se  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Zdržel se  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Zdržel se  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 28 (62%) Proti: 2 (4%) Zdrželo se: 7 (16%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení