7. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 31.05.2011  jako řádné
číslo usnesení 7/12/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Havlíček Patrik Mgr., zástupce starosty MČ P5

Na Šmukýřce 1 a Na Stárce 37, prodej bytových jednotek č. 934/1, 934/2, 935/2, 935/4 v domě č. p. 934 a 935, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 934 Na Šmukýřce 1 a č. p. 935 Na Stárce 37 a podílu na zastavěných pozemcích parc. č. 628/25, 628/33 a 628/23, vymezených prohlášením vlastníka, k. ú. Košíře, dle zákona 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 934 Na Šmukýřce 1 a č. p. 935 Na Stárce 37 a podílu na zastavěných pozemcích parc. č. 628/25, 628/33 a 628/23, vymezených prohlášením vlastníka, k. ú. Košíře, dle zákona 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům bytů s poskytnutím slevy ve výši 12,5% z celkové kupní ceny v případě, že oprávnění nájemci bytů podepíší kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky takto:

bytová jednotka č. 934/1
datum převzetí závazné nabídky: 25. 3. 2011
datum přijetí nabídky: 6. 5. 2011
velikost bytu: 3+1 74,57 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěném pozemku: 75/1016
kupující: manželé Zdeněk Bareš a Dana Barešová
celková kupní cena: 745.700 Kč
cena se slevou: 652.488 Kč

bytová jednotka č. 934/2
datum převzetí závazné nabídky: 25. 3. 2011
datum přijetí nabídky: 15. 4. 2011
velikost bytu: 2+1 62,42 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěném pozemku: 62/1016
kupující: manželé Vladimíra Broftová a Roman Broft
celková kupní cena: 624.200 Kč
cena se slevou: 546.175 Kč

bytová jednotka č. 935/2
datum převzetí závazné nabídky: 25. 3. 2011
datum přijetí nabídky: 12. 4. 2011
velikost bytu: 3+1 74,49 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěném pozemku: 74/1016
kupující: Jana Trávníčková a Jaroslav Trávníček
celková kupní cena: 744.900 Kč
cena se slevou: 651.788 Kč

bytová jednotka č. 935/4
datum převzetí závazné nabídky: 24. 3. 2011
datum přijetí nabídky: 6.4.2011
velikost bytu: 3+1 86,11 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěném pozemku: 86/1016
kupující: manželé Adam Hlaváč a Veronika Fojtů
celková kupní cena: 861.100 Kč
cena se slevou: 753.463 Kč

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku Mgr., zástupci starosty MČ P5
1.1. informovat o usnesení ZMČ Praha 5 o prodeji bytových jednotek č.934/1, 934/2, 935/2, 935/43 v domě č. p. 934 a 935, k. ú. Košíře, advokátní kancelář JUDr. Ivany Staňkové
Termín plnění: 30.06.2011
			Usnesení bylo schváleno 34 hlasy		


			         7. zasedání ZMČ P5 dne 31. 5. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO           
             31.5.2011 13:32:44             
          12. Na Šmukýřce 1 a Na Stárce 37          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Proti    
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Zdržel se  
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Nepřítomen  
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Nepřítomen  
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Nepřítomen  
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 34 (76%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení