Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

7. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 31.05.2011  jako řádné
číslo usnesení 7/2/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zelený Miroslav Ing., 1 zástupce starosty MČ P5

Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2010

Městská část, po skončení kalendářního roku, uzavřela výsledky hospodaření, provedla vyúčtování finančních vztahů. Příslušnými odbory, správními firmami a organizacemi zřízenými MČ byly předloženy podklady ke zpracování závěrečného účtu.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. závěrečný účet městské části za rok 2010 takto:
2. výsledky hospodaření v hlavní činnosti za rok 2010:
příjmy celkem 852.393.470,91 Kč
výdaje celkem 896.528.023,99 Kč
záporný výsledek hospodaření 44.134.553,08 Kč
3. výsledky hospodaření zdaňované činnosti za rok 2010:
náklady celkem 355.337.931,70 Kč
výnosy celkem 492.931.603,13 Kč
zisk 137.593.671,43 Kč
4. finanční vypořádání dle přílohy č. 11 za rok 2010 takto:
A/ povinné odvody do státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města v celkové výši 2.645.195,39 Kč:
- odvod do státního rozpočtu ve výši 2.353.900,00 Kč
- odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 291.295,39 Kč
B/ povinné doplatky od hlavního města Prahy ve výši 1.134.997,60 Kč
C/ odvody do rozpočtu městské části od zřízených organizací a ostatních organizací celkem 1.080.907,58 Kč:
- odvody od zřízených organizací ve výši 734.317,94 Kč
- odvody od ostatních organizací ve výši 346.589,64 Kč
D/ ponechání nevyčerpaného neinvestičního příspěvku z r. 2010 takto:
v souladu s § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění - převod do rezervního fondu a současně převod do investičního fondu příspěvkových organizací: MŠ Hlubočepská ve výši 75.940 Kč, MŠ Nám.14.října ve výši 55.287 Kč a MŠ Tréglova ve výši 120.000 Kč - na využití finančních prostředků k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav
v souladu s § 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění - převod do rezervního fondu příspěvkových organizací: MŠ Kudrnova ve výši 100.000 Kč a MŠ Peškova ve výši 99.748 Kč - na využití finančních prostředků k dalšímu rozvoji své činnosti
E/ ostatní převody a odvody v celkové výši 1.253.544,00 Kč
5. krytí schodku hospodaření v celkové výši 45.817.387,29 Kč v hlavní činnosti, po provedeném vyúčtování finančních vztahů z prostředků minulých let
6. A/ výsledky hospodaření organizací zřízených městskou částí za rok 2010 a příděly do fondů uvedených v příloze č.4 k závěrečnému účtu a dále:
B/ snížení ztráty z minulých let příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení Smíchov, vykázané k 31.12.2010 ve výši 789.811,86 Kč, odčerpání investičního fondu organizace ve výši 35.774,50 Kč a převod výsledku hospodaření za rok v 2010 v celkové výši 1.362,45 Kč
7. celoroční hospodaření a Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2010, včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad
			Usnesení bylo schváleno 37 hlasy		


			7. zasedání ZMČ P5 dne 31. 5. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO           
             31.5.2011 13:19:00             
        2. Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2010        
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Pro     
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Nepřítomen  
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Nepřítomen  
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Nepřítomen  
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 37 (82%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout