7. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 31.05.2011  jako řádné
číslo usnesení 7/6/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Havlíček Patrik Mgr., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 456 Pod Školou č. o. 3, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílů na spol. částech domu č. p. 456, pozemku parc. č. 528 (zastavěná plocha ) a pozemku parc. č. 529 (zahrada), vše k. ú. Košíře, Praha 5, na adrese č. p. 456 Pod Školou č. o. 3 oprávněným nájemcům bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej bytových jednotek včetně podílů na spol. částech domu č. p. 456 Pod Školou č. o. 3, pozemku parc. č. 528 (zastavěná plocha ) a pozemku parc. č. 529 (zahrada), vše k. ú. Košíře, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, s poskytnutím slevy ve výši 12,5% z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do zveřejnění usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje) takto:

bytová jednotka č.: 456/09
datum převzetí závazné nabídky: 7. 3. 2011
datum akceptace nabídky: 18.4. 2011
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 258/6126
velikost bytu: 1+0 25,80 m2
kupující: Hana Šmitová
celková kupní cena: 374.100,- Kč
cena se slevou: 327.338,- Kč

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku Mgr., zástupci starosty MČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje b. j. 456/9, k. ú. Košíře oprávněnému nájemci realitní kancelář Centru a.s.
Termín plnění: 31.07.2011
			Usnesení bylo schváleno 35 hlasy		


			         7. zasedání ZMČ P5 dne 31. 5. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO           
             31.5.2011 13:25:19             
          6. č. p. 456 Pod Školou č. o. 3,          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Proti    
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Nepřítomen  
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Nepřítomen  
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Nepřítomen  
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (78%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení