6. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 03.05.2011  jako řádné
číslo usnesení 6/15/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Havlíček Patrik Mgr., zástupce starosty MČ P5

Na Šmukýřce 25, prodej bytových jednotek č. 903/1, 903/2 a 903/3 v domě č. p. 903, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 903 Na Šmukýřce 25 a podílu na zastavěném pozemku parc. č. 920/12, vymezených prohlášením vlastníka, k. ú. Košíře, dle zákona 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 903 Na Šmukýřce 25 a podílu na zastavěném pozemku parc. č. 920/12, vymezených prohlášením vlastníka, k. ú. Košíře, dle zákona 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům bytů s poskytnutím slevy ve výši 12,5% z celkové kupní ceny v případě, že oprávnění nájemci bytů podepíší kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky takto: bytová jednotka č. ... datum převzetí závazné nabídky: 14. 3. 2011 datum přijetí nabídky: 24. 3. 2011 velikost bytu: 3+1 72,84 m2 velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěném pozemku: 73/517 kupující: ... celková kupní cena: 728.400 Kč cena se slevou: 637.350 Kč bytová jednotka č. ... datum převzetí závazné nabídky: 14. 3. 2011 datum přijetí nabídky: 31. 3. 2011 velikost bytu: 2+1 60,47 m2 velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěném pozemku: 60/517 kupující: ... celková kupní cena: 604.700 Kč cena se slevou: 529.113 Kč bytová jednotka č. ... datum převzetí závazné nabídky: 14. 3. 2011 datum přijetí nabídky: 21. 3. 2011 velikost bytu: 3+1 72,91 m2 velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěném pozemku: 73/517 kupující: ... celková kupní cena: 729.100 Kč cena se slevou: 637.963 Kč

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku Mgr., zástupci starosty MČ P5
1.1. informovat o usnesení ZMČ P5 o prodeji bytových jednotek č. 903/1, 903/2 a 903/3 v domě Na Šmukýřce 25 č. p. 903, k. ú. Košíře, advokátní kancelář JUDr. Ivany Staňkové
Termín plnění: 16.05.2011
			Usnesení bylo schváleno 33 hlasy		


			           6. zasedání ZMČ P5 dne 3. 5. 2011          
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO           
             3.5.2011 13:55:38              
        17. Prodej b.j. 903/1, 903/2, 903/3 Na Šmukýřce 25 – k.ú. Košíře
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Nepřítomen  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Nepřítomen  
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Nepřítomen  
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Nehlasoval  
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Nehlasoval  
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Nepřítomen  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 33 (73%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 2 (4%)
Nepřítomno: 9
Hlasování o usnesení