Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

4. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 24.03.2011  jako řádné
číslo usnesení 4/6/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Nedvěd Jaroslav, člen rady

Býv. nájemce NP čís. 901 a 902 U Královské louky 819/5, Praha 5 - Smíchov ATHINGANOI - občanské sdružení požádal o prominutí dlužného nájemného vč. příslušenství úroků z prodlení a smluvních pokut

Žádost býv. nájemce NP čís. 901 a 902 U Královské louky 819/5, Praha 5 - Smíchov ATHINGANOI - občanské sdružení o prominutí dlužného nájemného,úroků z prodlení a smluvních pokut
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. že sjednané výše sml. pokut v uzavřených smlouvách s býv. nájemcem ATHINGANOI obč. sdružení za pronájem NP čís. 901 a 902 v nemovitosti U Královské louky 918/5,Praha 5, Smíchov, byly sjednány v rozporu s dobrými mravy a tudíž jsou s odkazem na znění § 39 zák. čís. 40/1964 Sb., v platném znění, neplatné a nevymahatelné
II.
Schvaluje
1. odepsání smluvních pokut ve výši 1, 147. 217 Kč předepsaných býv. nájemci ATHINGANOI obč.sdružení za užívání NP čís. 901 a čís.902 v nemovitosti č. p. 918,U Královské louky čís. or. 5,Praha 5-Smíchov
III.
Neschvaluje
1. prominutí výše dlužného nájemného a úroků z prodlení býv. nájemci ATHINGANOI obč. sdružení za užívání NP čís. 901 a čís.902 v nemovitosti č. p. 918,U Královské louky čís. or. 5, Praha 5-Smíchov v úhrnné výši = 183. 231 Kč celkem
IV.
Ukládá
1. Nedvědovi Jaroslavu, členu rady
1.1. zajistit informování žadatele ATHINGANOI - obč. sdružení o usnesení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 31.05.2011
1.2. zahájit vymáhání dluhu býv. nájemce NP o.s. ATHINGANOI cestou odboru obchodně správního
Termín plnění: 31.05.2011
			Usnesení bylo schváleno 28 hlasy		


			4. zasedání ZMČ P5 dne 24. 3. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO           
             24.3.2011 15:05:09             
          6.ATHINGANOI - občanské sdružení          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Proti    
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Nehlasoval  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Proti    
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Nehlasoval  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Nehlasoval  
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Nepřítomen  
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Nehlasoval  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Nepřítomen  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Nehlasoval  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 28 (62%) Proti: 2 (4%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 10 (22%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout