Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

4. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 24.03.2011  jako řádné
číslo usnesení 4/3/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zelený Miroslav Ing., člen rady

Úprava rozpočtu roku 2011 - sociální dávky

Usnesením Rady hl.m.Prahy č. 21 ze dne 11.1.2011 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 82.000 tis.Kč na výplatu příspěvku na péči a usnesením Rady hl.m.Prahy č. 20 ze dne 11.1.2011 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 19.250 tis.Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. úpravu rozpočtu městské části Praha 5 v kapitole 0501 navýšení o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 82.000 tis.Kč na výplatu příspěvku na péči a o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 19.250 tis.Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi dle rozpisu v příloze č. 1, při současném navýšení třídy 4, položka 4116 - ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
II.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu Ing., 1. zástupci starostovi MČ P5
1.1. zabezpečit provedení úpravy rozpočtu roku 2011 - sociální dávky dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín plnění: 31.03.2011
			Usnesení bylo schváleno 35 hlasy		


			
         4. zasedání ZMČ P5 dne 24. 3. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO           
             24.3.2011 15:00:00             
           3.Úprava rozpočtu roku 2011           
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Nepřítomen  
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Nehlasoval  
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Nepřítomen  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (2%) Nehlasoval: 5 (11%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout