Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

4. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 24.03.2011  jako řádné
číslo usnesení 4/2/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zelený Miroslav Ing., člen rady

Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012-2015

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. že rozpočet městské části Praha 5 na rok 2011 je předkládán vyrovnaný se započtením třídy 8 - financování na straně příjmů ve výši 79.149,5 tis.Kč dle tabulek č.1 (příjmy) a č. 2 (výdaje)
II.
Schvaluje
1. rozpočet městské části Praha 5 na rok 2011 v těchto objemech:
příjmy ve výši 668.542,5 tis.Kč
výdaje ve výši 747.692,0 tis.Kč
rozpočtový schodek ve výši 79.149,5 tis.Kč
financování (třída 8) ve výši 79.149,5 tis.Kč
realizaci jednolivých akcí, investičních záměrů a opravy jmenovitě uvedené v rozpočtu
2. poskytování neinvestičních příspěvků třetím osobám dle přílohy č. 1 k usnesení
3. závazný ukazatel pro hospodaření Informačního centra Praha 5, o.p.s. ve výši plánované provozní dotace t.j. 2.335 tis.Kč
4. příspěvky na provoz příspěvkových organizací dle tabulky č. 15, 20, 21 a stanovuje je jako závazný ukazatel pro hospodaření
5. plán odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací městské části Praha 5 na rok 2011 dle tabulky č. 5
6. plán zdaňované činnosti městské části Praha 5 na rok 2011 dle tabulek č. 6 a č. 7
7. zrušení rozpočtového provizoria na rok 2011, schváleného usnesením ZMČ Praha 5, č.2/4/2010 ze dne 16.12.2010
8. rozpočtový výhled městské části Praha 5 do roku 2015 dle tabulek č. 8 a č. 9
III.
Zmocňuje
1. Radu městské části Praha 5
provádět rozpočtová opatření na základě § 94, odst. 2, písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, do výše 5 mil. Kč pro každé jednotlivé rozpočtové opatření a provádět úpravy rozpočtu (zvýšení, snížení), při poskytování účelových transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu EU a z rozpočtu hlavního města Prahy, do výše příslušných rozhodnutí
2. provádět úpravy závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací a Informačního centra Praha 5, o.p.s. a plánu odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací městské části Praha 5 v roce 2011
IV.
Vyzývá RMČ Praha 5
1. aby předložila a realizovala takové ekonomické kroky, které povedou k nižšímu zapojení výnosů z hospodářské činnosti a z rezervního fondu do rozpočtu hlavní činnosti MČ P5 již v letošním roce s dlouhodobým cílem snižovat jejich zapojení na minimum
V.
Ukládá
1. Radě MČ P5
1.1. zveřejnit k neinvestičním příspěvkům na rok 2011 (darům) podrobné zdůvodnění účelu a v darovacích smlouvách zavázat příjemce darů ke zveřejnění věcných výsledků a přínosu daru pro občany Prahy 5

Usnesení v bodě V.1.1. schváleno 37 hlasy
Termín plnění: 01.04.2011
1.2. omezit pro další roky režim neinvestičním příspěvkům (darů) a většinu financí převést do grantových programů. Zlepšit popis a pravidla pro transparentní zveřejňování všech grantů a neinvestičních příspěvků (darů)

Usnesení v bodě V. 1.2. schváleno 27 hlasy
Termín plnění: 01.09.2011
			Usnesení bylo schváleno 30 hlasy		


			         4. zasedání ZMČ P5 dne 24. 3. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO           
             24.3.2011 14:55:09             
          2.Rozpočet městské části Praha 5          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Zdržel se  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Nepřítomen  
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Proti    
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nehlasoval  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Nepřítomen  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 37 (82%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
 

         4. zasedání ZMČ P5 dne 24. 3. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO           
             24.3.2011 14:56:16             
          2.Rozpočet městské části Praha 5          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Zdržel se  
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Zdržel se  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Nepřítomen  
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Zdržel se  
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Zdržel se  
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Zdržel se  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Zdržel se  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Zdržel se  
 Šesták Michal              ČSSD    35 Zdržel se  
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Nepřítomen  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Zdržel se  
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Zdržel se  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 12 (27%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení


         4. zasedání ZMČ P5 dne 24. 3. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO           
             24.3.2011 14:58:13             
          2.Rozpočet městské části Praha 5          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Proti    
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Proti    
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Proti    
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Proti    
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Proti    
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Nepřítomen  
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Proti    
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Zdržel se  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Nepřítomen  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Proti    
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Proti    
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 30 (67%) Proti: 8 (18%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout