3. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 24.02.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/19/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Č. p. 653 a 654 Renoirova 18 a 20 , Praha 5 - prodej b. j. 653/17 včetně příslušenství oprávněnému nájemci Martinu Pipotovi

Prodej bytové jednotky č. 653/17, včetně podílu o velikosti 690/28521 na spol. prostorách v domě - dvojbloku Renoirova č. p. 653 a 654, č. o.18 a 20 a pozemcích parc. č.1020/6 a 1020/7 ( zastavěná plocha), vše k. ú. Hlubočepy,
Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílu na spol. prostorách v domě Renoirova č. p.653 a 654, č. o.18 a 20 a pozemcích parc. č.1020/6 a 1020/7 ( zastavěná plocha ), vše k. ú. Hlubočepy, Praha 5, oprávněnému nájemci dle zákona č. 72/1994 Sb. a Statutu... bez splátek a slev takto:
bytová jednotka č.: 653/17
datum převzetí závazné nabídky: 6.8.2010
datum akceptace nabídky: 3.2.2011
velikost bytu: 3+1 69 m2
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 690/28521
kupující: Martin Pipota
celková kupní cena: 334.360,- Kč
II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku Mgr., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit oprávněnému nájemci b.j. 463/17, k.ú. Hlubočepy kupní smlouvu k podpisu
Termín plnění: 31.03.2011
			Usnesení bylo schváleno 30 hlasy		


			         3. zasedání ZMČ P5 dne 24. 2. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO           
             24.2.2011 13:46:31             
      20. Č. p. 653 a 654 Renoirova 18 a 20-prodej bj.      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval  
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Zdržel se  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nehlasoval  
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Nehlasoval  
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    32 Nehlasoval  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Nehlasoval  
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Nehlasoval  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 30 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 8 (18%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení