Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

3. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 24.02.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/20/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Marinov Angel MUDr., člen rady

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988

Zastupitelstvu MČ Praha 5 je předkládán návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988 v souvislosti se schválením uvedení do provozu odloučeného pracoviště této školy v nově zrekonstruovaném objektu Nepomucká 1253
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988 v souvislosti se schválením uvedení do provozu odloučeného pracoviště uvedené školy v nově zrekonstruovaném objektu Nepomucká 1253

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy
II.
Ukládá
1. Marinovovi Angelu MUDr., členu rady
1.1. ve spolupráci s ved. OŠK zajistit vyhotovení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988 a předání podepsaného dodatku vedení příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
Termín plnění: 31.03.2011
			Usnesení bylo schváleno 29 hlasy
		


			         3. zasedání ZMČ P5 dne 24. 2. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO           
             24.2.2011 14:02:23             
     21. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Pro     
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Proti    
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Nehlasoval  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Nehlasoval  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Nehlasoval  
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro    
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nehlasoval  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Nehlasoval  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 31 (67%) Proti: 1 (4%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 8 (18%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
         3. zasedání ZMČ P5 dne 24. 2. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO           
             24.2.2011 14:04:46             
     21. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Proti    
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Pro     
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Proti    
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Proti    
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Proti    
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Proti    
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Nehlasoval  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Nehlasoval  
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Proti    
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Proti    
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Proti    
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Zdržel se  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 8 (18%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 2 (4%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout