Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

3. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 24.02.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/4/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Havlíček Patrik Mgr., zástupce starosty MČ P5

Návrh na uzavření smluv o postoupení pohledávky v souvislosti s nabídkovým řízením na pronájem bytů za smluvní nájemné a úhradu dluhu

Předkládám k projednání a schválení návrh na uzavření 6 smluv o postoupení pohledávky nad 100 tis. Kč z důvodu schváleného záměru pronajmutí bytů v nabídkovém řízení
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření smluv o úplatném postoupení pohledávky, které se vztahují k následujícím případům:

Martin Purkyt v souvislosti s pronájmem bytu na adrese Na Šmukýřce 909/19, Praha 5 na částku 228 878,- Kč (poř. č. 57/583)

Helena Kasková v souvislosti s pronájmem bytu na adrese Lamačova 859/32, Praha 5 na částku 106 186,- Kč (poř. č. 57/584)

Vladimíra Chmelařová v souvislosti s pronájmem bytu na adrese Arbesovo nám. 314/10, Praha 5 na částku 132 883,50 Kč

Ing. Jan Tuvora v souvislosti s pronájmem bytu na adrese Brichtova 685/2, Praha 5 na částku 523 822,- Kč

Marie Fendrychová v souvislosti s pronájmem bytu na adrese Pod Školou 456/3, Praha 5 na částku 119 662,- Kč

Michal a Kateřina Řehákovi v souvislosti s pronájmem bytu na adrese Lidická 276/36, Praha 5 na částku 180 396,- Kč
II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku Mgr., zástupci starosty MČ P5
1.1. informovat prostřednictvím odboru správy majetku a privatizace o rozhodnutí ZMČ Praha 5 - uzavření smluv o postoupení pohledávek
Termín plnění: 24.03.2011
			Usnesení bylo schváleno 38 hlasy		


			         3. zasedání ZMČ P5 dne 24. 2. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO           
             24.2.2011 13:21:21             
      4. Návrh na uzavření smluv o postoupení pohled.      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Pro     
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 38 (84%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout