2. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.12.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/10/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zelený Miroslav Ing., člen rady

Přehled rozpočtových opatření

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. rozpočtová opatření uvedené v příloze č. 1, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16, odst. 3 písm. a)
2. rozpočtové opatření uvedené v příloze č. 2, spočívajícím v převodu nevyčerpaných investičních prostředků z pol. 6121 (budovy, haly a stavby), z podkapitol: 0221, § 3745 (městská zeleň), 0421, § 3113 (ZŠ) a 3111 (MŠ), 0621, § 3322 (kultura), 0821, § 3612 (bytové hospodářství) a 0921, § 6171 (místní správa), z důvodu dosažených úspor a přidělených dotací z rozpočtové rezervy rozpočtu HMP pro rok 2010, na posílení kap. 1009, § 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené), pol. 6901 (rezervy kapitálových výdajů) ve výši 12.898 tis.Kč

3. rozpočtové opatření dle přílohy č. 3, spočívající v přijetí splátky půjčky ve výši 6.821,1 tis.Kč, od Informačního centra Praha 5, o.p.s., (realizace projektu "Informační centrum pro podporu cestovního ruchu v Praze 5"), poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2010 a převod částky 6.821,1 tis.Kč do fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5, ze kterého byly finanční prostředky poskytnuty Informačnímu centru Praha 5, o.p.s.
II.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu Ing., 1. zástupci starostovi MČ P5
1.1. zabezpečit provedení rozpočtového opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín plnění: 30.12.2010
			Usnesení bylo schváleno 33 hlasy		


			      2     . zasedání ZMČ P5 dne 16. 12. 2010       
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO           
             16.12.2010 14:02:07             
         10. Přehled rozpočtových opatření          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Zdržel se  
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Pro     
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09    7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Zdržel se  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Zdržel se  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Zdržel se  
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Nepřítomen  
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Zdržel se  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Zdržel se  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 33 (73%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 7 (16%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení