Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

25. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.09.2010  jako řádné
číslo usnesení 25/7/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra, a.s. pro rok 2010

Na základě žádosti správní firmy Centra, a.s. je předkládán návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti pro rok 2010. Jedná se o zvýšení celkových nákladů o 5.381 tis.Kč a zvýšení výnosů o 1.140 tis.Kč. Po těchto úpravách se plánovaný hospodářský výsledek po zdanění sníží o 3.392,8 tis.Kč, tj. na 134.745,8 tis.Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra, a.s. pro rok 2010 po střediscích správy takto:
stř. 91 - Machatého - snížení nákladů o 5.734 tis.Kč
stř. 92 - J. Plachty - zvýšení nákladů o 16.488 tis.Kč a zvýšení výnosů o 1.000 tis.Kč
stř. 93 - Staropramenná - snížení nákladů o 4.220 tis.Kč a snížení výnosů o 830 tis.Kč
stř. 95 - poliklinika Barrandov - snížení nákladů o 1.526 tis.Kč a snížení výnosů o 100 tis.Kč
stř. 97 - nebytové prostory - zvýšení nákladů o 373 a zvýšení výnosů o 1.070 tis.Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. zabezpečit provedení úpravy plánu dle bodu I.1 tohoto usnesení
Termín plnění: 30.09.2010
			Usnesení bylo schváleno 27 hlasy		


			         25. zasedání ZMČ P5 dne 16. 9. 2010         
      předsedá: Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty       
           HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO           
             16.9.2010 14:34:23             
       7. Návrh na úpr.- s.f.Centra a.s. pro rok 2010      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Nestraník 4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                Nestraník 7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                Nestraník 9  Zdržel se  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nestraník 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Zdržel se  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Zdržel se  
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               VV     31 Zdržel se  
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Zdržel se  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               Nestraník 38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Proti    
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 27 (63%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 12 (28%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout