Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

25. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.09.2010  jako řádné
číslo usnesení 25/20/2010
 
Předkladatel: Morávková Angela Ing., předsedkyně Kontrolního výboru

Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 30. 7. 2010 do 16. 9. 2010

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Konstatuje
1. splnění usnesení číslo:
13/2/2008/1.1, 18/12/2009/1.1, 21/13/2010/1.1, 21/14/2010/1.3, 21/16/2010/1.1, 21/20/2010/1.1, 21/48/2010/1.1, 21/62/2010/1.1, 21/67/2010/1.1, 22/6/2010/1.1, 22/7/2010/1.1, 22/8/2010/1.1, 22/9/2010/1.1, 22/16/2010/1.2, 22/30/2010/1.1, 22/35/2010/1.1, 22/39/2010/1.1, 24/2/2010/1.1, 24/8/2010/1.1, 24/12/2010/1.1, 24/13/2010/1.1, 24/14/2010/1.1, 24/19/2010/1.1, 24/20/2010/1.1, 24/22/2010/1.1, 24/23/2010/1.1, 24/24/2010/1.1, 24/26/2010/1.1
II.
Odkládá
1. plnění usnesení číslo 23/2/2010/1.1 z 31. 8. 2010 na 15. 10. 2010
			Usnesení bylo schváleno 27 hlasy		


			25. zasedání ZMČ P5 dne 16. 9. 2010         
      předsedá: Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty       
           HLASOVÁNÍ č. 42 - SCHVÁLENO           
             16.9.2010 18:06:57             
          21. Kontrola plnění usnesení ZMČ          
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Nehlasoval  
 Doležal Lukáš Bc.            Nestraník 4  Nehlasoval  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                Nestraník 7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                Nestraník 9  Nehlasoval  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nestraník 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Nehlasoval  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Zdržel se  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               VV     31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Zdržel se  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               Nestraník 38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Proti    
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 27 (63%) Proti: 2 (5%) Zdrželo se: 7 (16%) Nehlasoval: 4 (9%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout