Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

25. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.09.2010  jako řádné
číslo usnesení 25/6/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty

Na Šmukýřce 37, č. p. 931, k. ú. Košíře, Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví

Komplexní realizace převodu jednotek v podílových domech ve vlastnictví hl. m. Prahy MČ Praha 5 id. 2/3 a Bytové družstvo Na Šmukýřce id. 1/3
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Revokuje
1. usnesení ZMČ Praha 5 č. 21/33/2010 ze dne 16.3.2010 takto:

schvaluje
dohodu o zrušení podílového spoluvlastnictví bytových jednotek v budově Na Šmukýřce 37, č. p. 931 k. ú. Košíře, s převodem spoluvlastnického podílu o velikosti 66/528 na celkové ploše jednotek, a na společných částech domu č. p. 931, stojícím na pozemku parc. č. 955/13, k. ú. Košíře, za cenu stanovenou dohodou ve výši 33.330,- Kč a převodem spoluvlastnického podílu o velikosti 242/528 na pozemku parc. č. 955/13, k. ú. Košíře, za dohodnutou kupní cenu 291.514,- Kč Bytovému družstvu Šmukýřka
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 o dohodě o zrušení podílového spoluvlastnictví bytových jednotek v budově Na Šmukýřce 37, č. p. 931 k. ú. Košíře, Advokátní kancelář JUDr. Ivany Staňkové
Termín plnění: 15.10.2010
			Usnesení bylo schváleno 31 hlasy		


			         25. zasedání ZMČ P5 dne 16. 9. 2010         
      předsedá: Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty       
           HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO           
             16.9.2010 14:10:06             
           6. Na Šmukýřce 37, č. p. 931          
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Nestraník 4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                Nestraník 7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                Nestraník 9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Nehlasoval  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nestraník 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Zdržel se  
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               VV     31 Zdržel se  
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               Nestraník 38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Zdržel se  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 31 (70%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 8 (19%) Nehlasoval:1 (5%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout