Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

25. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.09.2010  jako řádné
číslo usnesení 25/14/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 597 Újezd č. o. 7, k. ú. Malá Strana

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 597 Újezd č. o. 7 a podílu na pozemku parc. č. 895 (zastavěná plocha), vše k. ú. Malá Strana, vymezených prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 597 Újezd č. o. 7, a podílu na pozemku parc. č. 895(zastavěná plocha), vše k. ú. Malá Strana, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, s poskytnutím slevy ve výši
12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do schválení prodeje ZMČ) takto:

bytová jednotka č.: 597/02
datum převzetí závazné nabídky: 2.7. 2010
datum akceptace nabídky: 11.8. 2010
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 961/12236
velikost bytu: 3+1 96,10 m2
kupující: Bohuslav Kubiš a Liběna Kubišová
celková kupní cena: 1 633 700,- Kč
cena se slevou: 1 429 488,- Kč

bytová jednotka č.: 597/03
datum převzetí závazné nabídky: 30. 6. 2010
datum akceptace nabídky: 26. 7. 2010
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 1023/12236
velikost bytu: 3+1 102,30 m2
kupující: Libor Zukal
celková kupní cena: 1 718 640,- Kč
cena se slevou: 1 503 810,- Kč

bytová jednotka č.: 597/04
datum převzetí závazné nabídky: 1.7. 2010
datum akceptace nabídky: 4.8. 2010
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 1084/12236
velikost bytu: 3+1 108,40 m2
kupující: Alena Hájková
celková kupní cena: 1 821.120,- Kč
cena se slevou: 1 593.480,- Kč

bytová jednotka č.: 597/07
datum převzetí závazné nabídky: 26.7. 2010
datum akceptace nabídky: 10.8. 2010
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 979/12236
velikost bytu: 3+1 97,90 m2
kupující: Eva Škutinová
celková kupní cena: 1 585 980,- Kč
cena se slevou: 1 387 733,- Kč

bytová jednotka č.: 597/08
datum převzetí závazné nabídky: 29.6. 2010
datum akceptace nabídky: 11.8. 2010
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 1075/12236
velikost bytu: 3+1 107,50 m2
kupující: Ing. Jitka Marková
celková kupní cena: 1 741 500,- Kč
cena se slevou: 1 523 813,- Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje b.j. 597/02, 597/03, 597/04, 597/07, 597/08, k.ú. Malá Strana realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 15.10.2010
			Usnesení bylo schváleno 29 hlasy		


			         25. zasedání ZMČ P5 dne 16. 9. 2010         
      předsedá: Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty       
           HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO           
             16.9.2010 17:03:59             
         15. Prodej b.j.v domě č. p. 597-Újezd        
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Nehlasoval  
 Doležal Lukáš Bc.            Nestraník 4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                Nestraník 7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                Nestraník 9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nestraník 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Nehlasoval  
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Nehlasoval  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Zdržel se  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Nehlasoval  
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               VV     31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Zdržel se  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               Nestraník 38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 29 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 7 (16%) Nehlasoval: 4 (9%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout