23. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 25.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 23/2/2010
 
Předkladatel: Velek Ondřej Ing., člen zastupitelstva

Zlepšení transparence samosprávy, posílení participace veřejnosti v procesech samosprávy, příprava reformních změn v orgánech samosprávy

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

pracovní skupinu pro půdní vestavby a další pomocné orgány členů RMČ P5, jako jsou skupina pro cyklodopravu, skupina pro nový územní rozvoj Prahy 5, skupina pro bytovou koncepci Usnesení bylo schváleno 36 hlasy

II.
Ukládá
1. Radě MČ P5
1.1. zajistit zveřejňování na intranetu všech dokumentů sloužících pro jednání poradních orgánů samosprávy t.j. výborů, komisí a dalších poradních orgánů rady.
Plnění úkolu průběžně
Termín plnění: 31.08.2010
			Usnesení bylo schváleno 25 hlasy		


			          23. zasedání ZMČ P5 dne 25.6.2010          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO           
             25.6.2010 19:10:03             
         2. zlepšení transparence samosprávy         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Nepřítomen  
 Doležal Lukáš Bc.            Nestraník 4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Nepřítomen  
 Fořt Věnek                Nestraník 7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                Nestraník 9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nestraník 16 Pro     
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Nepřítomen  
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Nepřítomen  
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               VV     31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               Nestraník 38 Nepřítomen  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 36 (84%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
       23. zasedání ZMČ P5 dne 25.6.2010          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO           
             25.6.2010 19:06:28             
         2. zlepšení transparence samosprávy         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Nepřítomen  
 Doležal Lukáš Bc.            Nestraník 4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Nepřítomen  
 Fořt Věnek                Nestraník 7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                Nestraník 9  Proti    
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Proti    
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nestraník 16 Proti    
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Nepřítomen  
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Nepřítomen  
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Proti    
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               VV     31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Nehlasoval  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               Nestraník 38 Nepřítomen  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Proti    
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 25 (58%) Proti: 6 (14%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení