22. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 10.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 22/10/2010
 
Předkladatel: Heissler Herbert Ing., předseda klubu ODS při ZMČ P5

Přidělení grantů v oblasti informatiky pro rok 2010 na téma "Podpora informačních technologií na Praze 5"

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. přidělení grantů v oblasti informatiky pro rok 2010 na téma "Podpora informačních technologií na Praze 5" v celkové výši 546.000 Kč těmto žadatelům:
a) Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. ve výši 150. 000 Kč,
b) Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. ve výši 96. 000 Kč,
c) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. ve výši
300. 000 Kč.
Granty budou hrazeny z podkapitoly 0924, § 6171 z pol. 5221 -
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem pro Vysokou školu finanční a správní, o. p. s. ve výši 246. 000 Kč a z pol. 5213 -
Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům - právnickým osobám pro Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. ve výši 300. 000 Kč
II.
Ukládá
1. Jančíkovi MiIanu, JUDr., MBA, předsedovi Komise pro evropskou integraci
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky spojené s přidělením grantů v oblasti informatiky pro rok 2010 na téma "Podpora informačních technologií na Praze 5"
Termín plnění: 31.01.2011
			Usnesení bylo schváleno 24 hlasy		


			         22. zasedání ZMČ P5 dne 10. 6. 2010         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO           
             10.6.2010 15:54:36             
      36.Podpora informačních technologií na Praze 5      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Nestraník 4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Nepřítomen  
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                Nestraník 9  Zdržel se     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Proti    
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nestraník 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Nepřítomen  
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               VV     31 Zdržel se  
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Zdržel se  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Zdržel se  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 24 (58%) Proti: 2 (5%) Zdrželo se: 10 (21%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení