Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

22. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 10.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 22/5/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupkyně starosty

Návrh na přidělení grantů v oblasti školství " Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2010

ZMČ Praha 5 rozhodlo svým usnesením číslo 19/49/2009 ze dne 08. 12. 2009 vyhlásit pro rok 2010 granty " Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství". Tímto materiálem se Zastupitelstvu MČ Praha 5 předkládají ke schválení navržené grantové dary
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. návrh přidělení grantů " Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství" na rok 2010 dle přílohy číslo 1:

1. Volný čas dětí a mládeže.................................................365 000,- Kč
2. Tělovýchova a sport......................................................1 611 000,- Kč
3. Vzdělávání, sport a volnočas. akt. škol a šk, zař.............414 000,- Kč
4. Podpora účasti škol a šk. zař. na sout. ve stát. EU.........200 000,- Kč
C E L K E M .....................................................................2 590 000,- Kč
II.
Ukládá
1. Roučkové Lucii, Mgr., Ph.D., zastupitelce MČ P5
1.1. ve spolupráci s vedoucí odboru školství a kultury předložit k podpisu darovací smlouvy příjemcům grantů Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství na rok 2010
Termín plnění: 30.06.2010
			Usnesení bylo schváleno 28 hlasy		


			         22. zasedání ZMČ P5 dne 10. 6. 2010         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO           
             10.6.2010 15:49:00             
      6.Přidělení grantů Pro podporu vzděl.a volnoč.      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Nestraník 4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Nepřítomen  
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nehlasoval  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nehlasoval  
 Gál Ondřej                Nestraník 9  Nehlasoval  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nestraník 16 Pro     
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Nepřítomen  
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Zdržel se  
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               VV     31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Nehlasoval  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 28 (65%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 6 (14%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout