22. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 10.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 22/11/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty

Prodej bytové jednotky č.122/2 Stroupežníckého č.o.11, se zastav.pozemkem parc.č.2890, k.ú. Smíchov

Prodej b.j. č.122/2 (2+1) o velikosti 62,75m2, včetně podílu o velikosti 634/4442 na společných prostorách v bytovém domě č.p.122 Stroupežníckého č.o. 11 a zastav. pozemku parc.č. 2890, k.ú Smíchov, oprávněnému nájemci Kotherové Petře dle Statutu
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej b.j. č.122/2 (2+1) o velikosti 62,75m2, včetně podílu o velikosti 634/4442 na společných prostorách v bytovém domě č.p.122 Stroupežníckého č.o. 11 a zastav. pozemku parc.č. 2890, k.ú Smíchov, oprávněnému nájemci Kotherové Petře dle Statutu za cenu 824.200,- Kč bez splátek a slev
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ Realitní kancelář Sever, s.r.o. o prodeji bytové jednotky č.122/2, Stroupežnického č.o. 11 dle Statutu oprávněnému nájemci Kotherové Petře
Termín plnění: 31.12.2010
			Usnesení bylo schváleno 24 hlasy		


			22. zasedání ZMČ P5 dne 10. 6. 2010         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO           
             10.6.2010 16:13:36             
      3.Prodej bytové jednotky č.122/2 Stroupežníckého      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Nestraník 4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Nepřítomen  
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nehlasoval  
 Gál Ondřej                Nestraník 9  Zdržel se  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Proti    
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nestraník 16 Proti    
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Nepřítomen  
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               VV     31 Zdržel se  
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Zdržel se  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Proti    
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 24 (56%) Proti: 4 (9%) Zdrželo se: 7 (16%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení