Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

21. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 21/2/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Kudrys Milan PhDr., člen rady

Volba přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 5 pánů Alexandra Svobody, Boleslava Altnera, Leopolda Schifauera, Václava Šantrůčka a paní Jany Markové, Mileny Pertlíkové a Věry Zenkerové

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Volí
1. pány Alexandra Svobodu, Boleslava Altnera, Leopolda Schifauera, Václava Šantrůčka a paní Janu Markovou, Milenu Pertlíkovou a Věru Zenkerovou do funkce přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 5
II.
Ukládá
1. Kudrysovi Milanu PhDr., členu rady
1.1. informovat o zvolení výše uvedených přísedících předsedu Obvodního soudu pro Prahu 5 pana JUDr. Tome Frankiče
Termín plnění: 17.02.2010
			Usnesení bylo schváleno 35 hlasy
B. Altner ohlásil střet zájmu		


			          21. zasedání ZMČ P5 16. 3. 2010          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO           
             16.3.2010 9:28:10              
      2.Volba přísedících u Obvodního soudu pro Prahu      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Nehlasoval  STŘET ZÁJMU
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Svobodní  4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                Svobodní  9  Zdržel se  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nezařazená 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Zdržel se  
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Zdržel se  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 35 (81%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 5 (12%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout