Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

21. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 21/15/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Šesták Michal, zástupce starosty

Dodatek k darovací smlouvě - prodloužení termínu vyúčtování

Zastupitelstvu MČ Praha 5 je předkládán ke schválení dodatek k darovací smlouvě, kterým se mění termín podání vyúčtování
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. dodatek č. 137/1/OŠK/2009 k darovací smlouvě č. 137/0/OŠK/2009 -příspěvek Pražské komorní filharmonie na projekt Freedom - hudební fúze jako projev svobody, kterým se mění termín předložení vyúčtování z 31.12.2009 na 15.1.2010
II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 137/1/OŠK/2009 k darovací smlouvě č.137/0/OŠK/2009 mezi MČ Praha 5 a Pražskou komorní filharmonií
Termín plnění: 31.03.2010
			Usnesení bylo schváleno 26 hlasy		


			
          21. zasedání ZMČ P5 16. 3. 2010          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO           
             16.3.2010 12:29:45             
       15.Dodatek k darovací smlouvě-Pr.filharmonie       
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Svobodní  4  Nehlasoval  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nehlasoval  
 Gál Ondřej                Svobodní  9  Nehlasoval  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Nehlasoval  
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Nehlasoval  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nezařazená 16 Nehlasoval  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Zdržel se  
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Zdržel se  
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Zdržel se  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Nehlasoval  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Nehlasoval  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Nehlasoval  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 26 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 6 (14%) Nehlasoval: 9 (21%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout